©2020 por Co-habita

On es pot aplicar el projecte Co-habita?

Co-habita es pot aplicar arreu del territori. Quan tenim famílies interessades en alguna zona o població iniciem la cerca d'opcions de co-habitatge. Actualment treballem en projectes per 4 àrees als entorns de la ciutat de Girona. 

Pot ser un terreny urbà o urbanitzable, una finca urbana edificada, unes parcel·les, una masia....

Alguns dels emplaçaments on actualment seria possible iniciar algun projecte Co-habita

T'interessa co-habitar en alguna zona o població concreta?